palvelut.jpg

Palvelut

 

Strategiat


Liiketoimintastrategiat

Tuoteryhmästrategiat

Brändistrategiat

Prosessikehitys


Lanseerausprosessi

Tuotekehitysprosessi

Markkinointiprosessi

Myyntiprosessit

Kaupalliset vuosikellot

Innovointi


Trendikatsaukset

Innovointi workshopit

Kuluttaja- sekä asiakastutkimuksien organisointi

Tuote- ja brändiportfolion kehittäminen


Uudet tuote-, palvelu-, brändi- ja liiketoimintakonseptit

Brändiuudistukset

Portfolioanalyysit ja portfolion järkeistäminen